fbpx

Is het mogelijk om aan de Ramadan mee te doen als je narcolepsie hebt?

Tijdens de ramadan onthouden moslims zich overdag van eten, drinken, roken en seks. De maaltijden worden alleen voor zonsopkomst en na zonsondergang genuttigd. Sommige mensen vinden dat je tijdens het vasten helemaal niets mag gebruiken, dus ook geen medicijnen. Bij narcolepsie worden normaal gesproken vaak overdag medicijnen gebruikt, maar toch is het in de meeste gevallen goed mogelijk om mee te doen aan de Ramadan. Dit hangt af van de medicijnen die gebruikt worden en uw persoonlijke situatie. Het is dus wel verstandig om dit met uw behandelend arts te bespreken. Hierbij kunnen de volgende dingen aan bod komen:

Medicijnen tegen slaperigheid

Stimulerende medicijnen, zoals methylfenidaat of modafinil, worden normaal gesproken vaak twee keer op een dag ingenomen. Tijdens de Ramadan zou dit betekenen dat dit alleen voor zonsopgang kan. Dit leidt er dan meestal toe dat de slaperigheid niet de hele dag onderdrukt blijft. U kunt dit oplossen door bepaalde activiteiten (zoals werken of studeren) in de vroege ochtend te plannen. De rest van de dag kunnen extra dutjes worden gepland om de slaperigheid tegen te gaan. Soms is het mogelijk om met uw arts te kijken naar andere, langer werkende medicijnen (bijvoorbeeld langwerkend in plaats van kortwerkend methylfenidaat) om de dag beter door te komen.

Stimulerende medicijnen na zonsondergang alsnog innemen is meestal niet verstandig, het kan ervoorzorgen dat het moeilijker is om s avonds in slaap te komen.

Het is wel belangrijk om te beseffen dat het niet innemen of veranderen van medicijnen invloed kan hebben op de rijgeschiktheid. Of dit voor u geldt kunt u bespreken met uw behandelend arts.

Medicijnen tegen kataplexie.

Sommige medicijnen tegen kataplexie, zoals de antidepressiva, kunnen niet zomaar gestopt worden, omdat de kataplexie dan opeens erger kan worden. Wel is het vaak mogelijk om de inname van deze medicijnen naar een ander tijdstip, dus voor zonsopgang of na zonsondergang, te verplaatsen. Bespreek dit met uw behandelend arts.