fbpx

Kinderen met narcolepsie kunnen gewoon mee op schoolreis. Het is wel belangrijk dat begeleider, ouders  en leerling goede afspraken maken. Een paar tips voor ouders:

  • Kies een vast contactpersoon om zaken vooral goed door te spreken. Bijvoorbeeld de klassenleerkracht of een andere begeleider die meegaat.
  • Bespreek vooraf duidelijk het medicijngebruik. In het geval van natriumoxybaat is het goed om voor te doen hoe gedoseerd moet worden.
  • Prepareer en orden medicijnen vooraf zoveel mogelijk per dag.
  • Bespreek met de contactpersoon wanneer dutjes noodzakelijk zijn.
  • Kijk of er een plek gecreëerd kan worden waar de leerling met narcolepsie zich ongestoord kan terugtrekken als hij of zij moe wordt.
  • Bespreek ook met je kind de schoolreis en de afspraken die gemaakt zijn.

Verslag van de leerkracht van Dries, 11 jaar. Dries gebruikt medicijnen voor zijn narcolepsie met kataplexie, waaronder natriumoxybaat (Xyrem), dat in de nacht moest worden gegeven.

In februari zijn we met de hele klas op sneeuwklassen gegaan naar Italie.  De reis met Dries is vlot verlopen. Er werd op voorhand door de ouders voldoende informatie gegeven over de medicatie, zodat wij  hier goed mee konden omgaan.

Medicijnen:

De medicijnen werden door de ouders van Dries  heel praktisch per dag geordend. Ook de hoeveelheid xyrem was heel duidelijk aangegeven in 3 verschillende potjes die voor het slapengaan konden aangemaakt worden. Op voorhand werd dit met de klasleerkracht ook al geoefend. De medicatie geven ’s nachts ging ook goed, Dries werd meestal meteen wakker, nam zijn medicatie en ging terug slapen. De kamergenoten hebben hier niet veel hinder van ondervonden.

Dutjes overdag: 

We hebben regelmatig  tijd vrijgemaakt voor Dries, zodat hij even een dutje kon gaan doen. Bv. Bij het binnenzetten van de skibotten, liet ik Dries al naar zijn kamer gaan. Zo kon hij al eventjes slapen voor de rest boven was. Of na het eten ging Dries soms al wat vroeger door, zodat hij nog even een dutje kon gaan doen. Ook tijdens activiteiten in het hotel had Dries steeds de mogelijkheid om te gaan slapen. Overigens was er elke dag voor alle leerlingen  tijd om te douchen en even te rusten op de kamer.

Conclusie: 

Sneeuwklassen (of zeeklassen, bosklassen,…) is mogelijk voor kinderen met narcolepsie/kataplexie. De perfecte informatie vooraf van zijn ouders maakte het mogelijk dat wij Dries goed konden begeleiden en helpen. In het geval van Dries wil ik  nog benadrukken dat Dries  zelf ook een zeer groot aandeel in heeft gehad. Zijn heel positieve en sportieve instelling hebben het mogelijk gemaakt.