Auteur: Gert-Jan Lammers

Dr. Gert-Jan Lammers, neuroloog en bijzonder hoogleraar Slaapstoornissen, in het bijzonder narcolepsie en verwante vigilantiestoornissen. Slaap-Waakcentrum SEIN, Heemstede. Afdeling Neurologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Deze informatie geldt voor volwassenen zonder stoornissen aan het afweer systeem die niet zwanger zijn, en niet eerder een ernstige allergische reactie na vaccinatie hebben gehad. Het zal periodiek ge-update worden. Er zijn diverse vaccins tegen COVID-19 in ontwikkeling, waarbij de beschikbare informatie wisselt. Het Pfizer vaccin Het is een zogenaamd mRNA vaccin zonder toevoeging van afweer activerende stoffen. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat dit vaccin de kans op het krijgen van narcolepsie vergroot. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat reeds bestaande narcolepsieklachten na welke vaccinatie dan ook verergeren, ook niet bij dit vaccin. Daarbij…

Read More

De huidige COVID-19 crisis brengt veel onrust en onzekerheid, met name omdat zo veel nog onduidelijk is. Voor mensen die aan narcolepsie lijden kunnen nog extra vragen gerelateerd aan de narcolepsie leven, zoals “Zijn mensen die aan narcolepsie lijden vatbaarder voor COVID-19?” en “Hebben zij een grotere kans op ernstig ziek worden?”. Op dit moment kunnen er nog geen antwoorden gegeven worden die gebaseerd zijn op harde feiten maar met de algemene kennis over de kans op infecties, en kennis over én ervaring met narcolepsie, is er wel een inschatting te maken. Narcolepsie is een aandoening met een waarschijnlijke “auto-immuun”…

Read More

Tot op heden is nauwelijks onderzoek gedaan naar narcolepsie en zwangerschap. Het was daarom lastig een precies antwoord te geven op vragen als: Hebben patiënten die aan narcolepsie lijden minder kans zwanger te worden? Is de kans op complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling groter? Hoeveel patiënten lukt het om tijdelijk de medicatie te stoppen? Veranderen de symptomen als je zwanger bent? Wat is de invloed van medicijnen tijdens de zwangerschap op de zwangerschap zelf en de vrucht? Zijn er lange termijn effecten op de vrucht bij gebruik van medicatie tijdens de zwangerschap? , en zijn er belemmeringen na…

Read More

Deze vraag – en met name de vraag of vaccinatie met het vaccin Pandemrix ® kan leiden tot het ontwikkelen van narcolepsie – heeft tot veel beroering geleid, zowel onder patiënten met (recent ontstane) narcolepsie als onder deskundigen en wetenschappers. Het mogelijke verband werd in 2010 voor het eerst geopperd door Finse deskundigen op het gebied van narcolepsie. Zij merkten op dat zij vanaf eind 2009 plotseling veel nieuwe gevallen van narcolepsie zagen. Opvallend was dat de meeste van deze nieuwe narcolepsiepatiënten pas heel kort ervoor klachten hadden ontwikkeld, ernstig aangedaan waren en in de weken tot maanden voorafgaande aan…

Read More