fbpx

Wanneer naar de dokter?

Het is verstandig naar de huisarts te gaan wanneer u symptomen van narcolepsie bij uzelf herkent.

Hierbij is het meest kenmerkende symptoom voor de diagnose kataplexie, een ongewilde spierverslapping bij sterke emotie, waarbij het bewustzijn behouden blijft. Dit symptoom komt echter niet bij alle patiënten met narcolepsie voor. Herkent u uzelf echter in dit symptoom, dan is dat een goede reden dit met uw huisarts te bespreken.

Verder heeft iedere patiënt met narcolepsie last van overmatige slaperigheid overdag, waarbij er zowel sprake is van een slaperig gevoel, maar ook van ongewild in slaap vallen in situaties waarbij dit niet gewenst is. Valt u dus ongewild in slaap tijdens een gesprek, tijdens het eten, tijdens autorijden, wanneer u in een vergadering zit, en beperkt dit u in het dagelijks leven, dan zou dit een reden kunnen zijn om de huisarts te bezoeken. Alvorens naar de dokter te gaan is het wel raadzaam om na te gaan of u wel redelijke bedtijden heeft en niet gewoon veel te kort slaapt. In dat geval zou u eerst moeten kijken of het aanpassen van leefgewoonten uw probleem al kan oplossen.

De symptomen hypnagoge hallucinaties en slaapparalyse vormen een extra aanwijzing voor narcolepsie als u ook de andere symptomen herkent. Heeft u echter alleen deze symptomen, dan is dit niet direct een reden om aan narcolepsie te denken. Deze symptomen komen namelijk ook bij gezonde mensen voor en bij andere slaapaandoeningen. Heeft u veel last van deze klachten, dan kan dat alsnog een reden zijn om een arts te bezoeken.

Op het internet zijn allerlei vragenlijsten over slaperigheid of narcolepsie te vinden, die u zelf kunt invullen. Daar komt dan een score uit. Is die score hoger dan een bepaalde waarde, dan volgt dan vaak een conclusie als ‘het zou kunnen zijn dat u te slaperig bent, bezoek uw huisarts’. Met andere woorden: deze zelftesten kunnen níet een bepaalde diagnose stellen, en zijn niet geschikt om het bestaan van narcolepsie te bevestigen. Om deze reden gebruiken wij deze zelftesten niet op deze website. Wanneer u uw arts bezoekt, kan deze wél van dit soort testen gebruik maken. Maar dan worden de vragenlijsten altijd gebruikt in combinatie met de diverse klachten die spelen.

Bent u naar de dokter geweest, maar weer naar huis gestuurd?

Veel klachten zijn het gevolg van te kort slapen. Misschien is dat bij u ook het geval; ieder mens heeft namelijk een andere hoeveelheid slaap nodig. Voor de één kan een nacht van zes uur genoeg zijn, terwijl een ander zich misschien pas fit voelt na negen uur slaap. Als u klachten van slaperigheid heeft, maar weer naar huis gestuurd bent, probeert u dan eens om een maandje elke dag een uur langer te slapen dan u gewend bent. Misschien helpt het. Is het u gelukt om elke dag langer te slapen, maar hebt u nog steeds klachten? Ga dan opnieuw naar de dokter. Vertel daarbij ook dat u geprobeerd hebt om extra te slapen, maar dat dit niet heeft geholpen.