fbpx

Autorijden

Autorijden is alleen toegestaan na een keuring door een erkende slaapspecialist. Voor het rijbewijs heeft u daarom als narcolepsie patient een “Verklaring van geschiktheid rijbewijs” nodig. Een groot rijbewijs C of D (vrachtwagen- of buschauffeur) kan niet gehaald of behouden worden bij narcolepsie.

Verklaring van geschiktheid rijbewijs

De procedure voor de aanvraag van een “Verklaring van geschiktheid rijbewijs” is als volgt:

Eigen Verklaring
Bij uw gemeente moet u eerst keuringspapieren aanvragen (zgn. “Eigen Verklaring 70-“). Aan deze keuringspapieren zijn kosten verbonden. De Eigen verklaring vult u zelf in. Voeg, indien mogelijk, een brief bij met daarin een korte omschrijving van de problemen en wat u wel en niet kunt. Vermeld in de brief ook uw telefoonnummer. Laat uw neuroloog of arts op de Eigen verklaring een aantekening plaatsen waaruit de aard en de ernst van het gemelde blijkt. Deze papieren verstuurt u naar het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

De medisch adviseur van het CBR beoordeelt of een Verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven. Op basis van medische informatie van u zelf en van derden bepaalt de medisch adviseur aan de hand van de Regeling eisen geschiktheid 2000 (zie art. 7.3.2.) of u geschikt bent.

Bepalend is dat u lichamelijk en geestelijk in staat moet zijn om zelfstandig en veilig een motorrijtuig te besturen. In dat geval geeft het CBR de Verklaring van geschiktheid af. Vervolgens kan de gemeente een rijbewijs verstrekken.

Medische keuring
Bij narcolepsie een Geneeskundig verslag niet voldoende. Dan is nader onderzoek nodig. U wordt dan verwezen naar een medisch specialist voor een keuring. Bij deze keuringen zijn drie criteria waaraan voldaan moet worden. Indien er sprake is van behandeling, gaat het erom hoe het is met deze behandeling:

1. De indruk van de specialist die keurt: de keurder moet de indruk hebben dat de slaperigheid en/of kataplexie niet te ernstig zijn om te kunnen rijden. Verder moet er de indruk zijn dat er op een goede manier rekening wordt gehouden met de klachten voor of tijdens deelname aan het verkeer. Ten slotte is het voor personen die reeds een rijbewijs hebben van belang te weten of er schadevrij werd gereden of niet.

2. Er moet een bepaalde score gehaald worden op een vragenlijst over slaperigheid.

3. Er moet een zogenaamde Maintenance of Wakefulness Test (MWT) worden verricht. Hiertoe moet de patiënt in het slaapcentrum of ziekenhuis, verspreid over de dag, driemaal gedurende 40 minuten in een halfverduisterde ruimte in een soort luie stoel gaan zitten en proberen wakker te blijven. De betrokkene moet stil blijven zitten en geen activiteiten ondernemen, mag bijvoorbeeld niet gaan lezen, Vervolgens wordt over de 4 periodes de gemiddelde duur berekend dat iemand wakker is gebleven. Er is een minimumtijd waaraan voldaan moet worden.

Als de betrokkene aan alledrie criteria voldoet, volgt een goedkeuring voor 1 jaar. Aan het eind van dat jaar volgende eenzelfde keuringsprocedure. Wordt er weer aan de criteria voldaan, dan volgt goedkeuring voor 3 jaar. Aan het eind van die periode kan er vervolgens goedkeuring voor 5 jaar volgen. Deze termijn blijft bij elke volgende goedkeuring bestaan.

Meer informatie: CBR